שמירה על ניקיון העיר - עבור מועצת ירוחם

סרטון שמטרתו הייתה להעלות את המודעות בעיר לנזקים שנגרים מאשפה שאינה מושלכת לפחי הזבל. כמו כן, היה חשוב להעביר באם וכאשר נותנים לילדים לזרוק את הזבל צריך לתת להם שקית קלילה - שהם יוכלו להרים ולזרוק לתוך הפח הגדול או לוודא שהפח פתוח מכיוון שלפעמים הילדים לא מצליחים ללחוץ על הידית.
הסרטון העלה את המודעות לניקיון העיר בצורה משמעותית!

סטוריבורד מתהליך העבודה: